COVID-19 SALGINININ ÖZEL YURT SÖZLEŞMELERİNE OLASI ETKİLERİ