top of page

Adalet-Yapılması Gereken En Doğru Şey Nedir?

Yazan: Büşra Arkan

Öncelikle bu kitabı sizlere tanıtmak istememin en büyük sebebi birçoğumuz Hukuk Fakültesine gelmeden önce alacağımız eğitimin ufkumuzu açacağını, muhakeme yeteneğimizi geliştireceğini ve olaylara karşı daha eleştirel bir bakış açısı kazandırarak her bir fikir yapısına çok yönlü bir şekilde yaklaşmamızı sağlayacağını düşündük. Aynı zamanda hayatımızı birçok anlamda etkileyen ana akım ideolojiler hakkında yorum yapabilecek bir yetiye sahip olarak mezun olacağımız inancı vardı bir çoğumuzda. Bunu düşünmekte de haklıydık çünkü bir hukukçunun bu yetilere sahip olması gerekirdi. Doğal olarak birçoğumuz fakülteye başladığında bu pek doğal beklentisinden dolayı büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Maalesef hemen hemen her hukukçuda olması gereken bu becerileri eğitim hayatı boyunca birçok hukukçu eğitim aldıkları fakültelerinden bu becerileri edinemedi. Tabii ki bu gibi kitapları bizlere tavsiye eden hocalarımızı ve bu vizyonu bize katmak için çabalayan eğitim kurumlarımızı tenzih ederim. Bu hayal kırıklığını fazlasıyla yaşayan bir Hukuk Fakültesi öğrencisi olarak bu kitabın yukarıda bahsettiğim yetileri bana katabilecek bir kitap olduğunu fark ettim. Benim gibi hisseden birçok öğrencinin olduğunu bildiğim için bu kitabı sizlerle de paylaşmak istedim.


Adalet kitabının yazarı Micheal J. Sandel, Harvard Üniversitesinde vermiş olduğu “Adalet” adlı derste öğrencileriyle tartıştığı konulardan ilham alarak bu kitabı yazmış. Micheal J. Sandel’in vermiş olduğu dersleri izlemek isterseniz https://justiceharvard.org/justicecourse/ adresinden herkese açık olarak yüklediği derslerini izleyebilirsiniz.

Kitabın içeriğinden bahsedecek olursam kitap, klasik dönemden günümüze kadar gelen başlıca filozofların düşüncelerini ve ana akım ideolojileri tartışmaya açıyor. Bunu yaparken kitap belirli olaylar üzerinden belirli sorular sorarak veya sordurarak bize anlatılmak istenen ideolojileri farklı yönlerden irdelememizi sağlıyor. Kitapta anlatılmak istenen ideolojinin verilen olay üzerindeki argümanları ve o argümanlara karşı söylenen argümanları açıklayarak bizim bu ideolojilere daha da çok yönlü bir şekilde bakabilmemizin sağlanmasıdır. Daha farklı bir tabirle kitap bizlere fikirlerin birbiriyle yaptıkları münazarayı izleme fırsatı sunuyor. Yapılan bu münazara kaliteli argümanlar üzerine kurulu olduğu için okuyucunun anlatılmak istenen olaylara tutarlı argümanlar yardımıyla bakıp anlatılmak istenen konuya daha sağlam bir muhakemeyle bakmasını sağlıyor. Size kitapta verilen örnek bir olaydan ve olay üzerinde yapılan bir tartışmadan kısaca bahsederek kitabın içeriğini daha da somutlaştırmak istiyorum. Kitabın bir bölümünde liberteryenizmden bahsediliyor. Bu bölümde tartışılan konulardan birisi de vergilendirilme. Bu tartışmada genel olarak vergilendirmenin, belirli insanların paralarının onların rızası olmadan alındığı için haksız bir durum olup olmadığı tartışması üzerinden dönüyor. Örneğin; liberteryenlerin zenginlerin kendi paralarını çalışarak kazandığını ortada bir emeğin olduğunu dolayısıyla bu paranın vergilendirme yoluyla alınmasının adil olmadığı görüşüne karşı aslında zengin insanların paralarını emekleri karşılığı almadığını birçoklarının toplum tarafından yetenek olarak görülen özelliklere sahip olduğu için diğer insanlardan daha fazla kazandığını dile getiren diğer bir görüşün cevabını okuyoruz. Kitapta bu tartışma birçok farklı yönden ve birçok farklı örnekle ele alınıyor. Sadece burada size küçük bir örnek vermek istedim.


Bu kitabın en güzel yanlarından birisi de kitapta herhangi bir fikir yapısı diğerinden daha doğruymuş gibi gösterilmiyor. Sadece birbiriyle çatışan fikirlerin argümanları verilip bizim o fikri kendi argümanlarıyla ve ona karşı verilen zıt argümanlarla daha iyi anlamımızı ve o fikre karşı daha eleştirel bakmamızı sağlıyor. Kısacası bize düşündürmeden ve sadece belirli bir kesimin fikirlerini göstererek ezbere bilgileri vermeyi amaçlayan bir kitap değil. Özetle eğer size hazır bilgiler vermek yerine belirli fikir yapılarını sorgulatmayı amaçlayan bir kitap okumak istiyorsanız bu kitap tam size göre.


Ve son olarak bu kitabın arka kapağındaki tanıtım yazısı sizlerle paylaşmak istiyorum:

"Adalet, genel adalet konsepti ve ahlaki muhakeme üzerine, klasik dönemden günümüzdekilere kadar başlıca filozofların düşüncelerini tartışmaya açar. Sandel da yorumlarıyla okuyucularının çeşitli çağdaş meselelerle yüzleşmesini sağlar. Pozitif ayrımcılık, zorunlu askerlik, gelir dağılımı ve gey hakları gibi birçok ahlaki ikileme ahlaki, hukuki ve siyasi açılardan bakarken aslında siyaset felsefesinin temel sorunlarına çözüm arar: kişisel haklar ve toplumun istekleri, eşitlik ve eşitsizlik, ahlak ve hukuk ve nihayetinde adalet."

Bu kitap, düşünceler tarihi kitabı değildir ama ahlaki ve siyasi düşünceye bir yolculuktur. Bu kitabın amacı, siyasî düşünce tarihinde kimin kimden etkilendiğini göstermek değil; okuyucuları, adalet üzerine kendi görüşlerinin ne olduğunu ve niçin böyle düşündüklerini çözümlemek için eleştirel incelemeye davet etmektir. Kitap; öğrenciler, akademisyenler ve büyük ahlaki tartışmalar hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen herkes için harika bir kaynaktır.


Umarım bu kitabı okuduğunuzda size çok güzel şeyler katar. Keyifli okumalar dilerim!


Benzer yazılarımızdan anında haberdar olmak için İkonion Blog'a abone olmayı unutmayın!

1.603 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

コメント


bottom of page