top of page

Son Başvuru 25 Kasım

|

Hibrit

SHOSHİN-MENTÖRLÜK PROGRAMI 2021 -2022

*Son Başvuru 25 Kasım ! Proje, yürütücülüğünü İkonion Hukuk ve Kariyer Derneği'nin gerçekleştirdiği bir sosyal sorumluluk projesidir. Lütfen etkinlik detaylarına göz atınız. Katılım ücretsizdir. Üyelik şartı bulunmamaktadır.

SHOSHİN-MENTÖRLÜK PROGRAMI 2021 -2022
SHOSHİN-MENTÖRLÜK PROGRAMI 2021 -2022

Saat ve Yer

Son Başvuru 25 Kasım

Hibrit

Etkinlik Hakkında

Projenin Amacı

“Shoshin” hukuk fakültesi öğrencileri ve stajyer avukatlar ile yasal stajını tamamlamış ve/veya mesleğine aktif bir şekilde başlamış olan İHKD üyesi hukukçuları bir araya getirerek, gerek hukuki bilgileri ile gerekse deneyimleri ile bilgi akışını sağlamak ve öğrencileri ve stajyer avukatları meslek yaşamına yönelik desteklemeyi amaçlamaktadır.

Tamamen gönüllülük esasına dayanan projede hukukun ve hukukçunun geliştirilmesi, mesleki dayanışmanın arttırılması amaçlanmaktadır.

Proje öğrencilerin ileride tercih edecekleri çalışma alanları ve mesleklere daha rahat uyum sağlamalarını ve mentörlerinin rehberliğinde fakültede öğrenme fırsatı bulamadıkları pratiğe yönelik birçok hususu tecrübe edecektir.

Proje Kapsamında Katılımcıları Neler Beklemektedir?

· Mentörlük projesinin en az altı ay devam süre ile devam edecektir.

· Film, kitap, makale gibi tahliller yapılacak belli konularda grubun ortak çalışmalarının desteklenecektir.

· Hukuki yazım ve gelişim çalışmaları yapılacaktır.

· Mentörlerin üzerinde çalışma yaptığı spesifik konularda eğitimler yapılacak ve dışarıdan konuklar davet edilecektir.

· Uygulamaya ve meslek hayatına yönelik sorular cevaplandırılacaktır.

· Katılımcıların bireysel anlamdaki taleplerine de mümkün oldukça destekçi olunacaktır.

· Gönüllü mentorler grubu ile online veya fiziki olarak düzenli aralıklarla bir araya gelecektir.

. Her bir mentor sorumluluğunda 5 ile 10 kişi arasında menti olacaktır.

. Mentorler mentiler ile grup halinde çalışacaktır.

· Belli konularda grubun ortak çalışmaları İkonion Hukuk ve Kariyer Derneği tarafından desteklenecektir.

· Yapılacak faaliyetlerde katılımcıları aktif kılmak üzere hukuki konularda sunumlar gerçekleşecektir.

· Tüm shoshin katılımcılarına yönelik aktif eğitimler gerçekleştirilecektir.

Projeye Kimler Başvuru Yapabilir?

Projeye şehir fark etmeksizin Hukuk fakültesinde okuyan ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri ile stajyer avukatlar başvurabilir.

Eşleştirmeler nasıl olacak ?

Her bir mentor ile  5 - 10 kişi arasında belirlenmiş olan menti grubu eşleştirilecek. Menti grubu mentorleri eşliğinde belirlenen aralıklar ile toplantı gerçekleştirecekler.

Projenin Süresi

Projenin süresi minimum altı ay olarak planlanmakla birlikte daha sonrasında devamına mentörler ve grup birlikte karar verecektir.

Projenin Aşamaları

1. Mentorlerin belirlenmesi (Çeşitli meslek mensuplarından gönüllü olanlar esas alınacaktır.) 2-10 Kasım.

Projenin uygulanmasında izlenecek yol; dernek üyelerimizden ve diğer platformlardan mentör olmaya gönüllü olanların belirlenmesi ile başlayacak olup her bir gönüllü mentör için belirli sayıdaki hukuk fakültesi öğrencisi/stajyer avukat eşleşecektir. Mentör hem bireysel olarak hem de grup halinde gerek fiziken gerekse online ortamda eşleştikleri katılımcılarla düzenli bir araya gelerek çeşitli faaliyetler yürütecek ve destekçisi olacaktır.

2-10 Kasım arasında gönüllü mentor başvuruları alınacak ve gönüllüler değerlendirilecektir.

2. Katılımcıların belirlenmesi ve grupların oluşturularak eşleşmelerin yapılması - 11-25 Kasım.

İHKD web sitesi üzerinden projeye katılmak isteyen hukuk fakültesi öğrencileri ve stajyer avukat başvuruları alınacaktır. Projeye sadece dernek temsilciliklerimizin olduğu şehirlerdeki öğrenciler değil tüm ülke bazında başvuru alınabilecektir.

Her bir mentörün sorumluluğuna bırakılacak oluşturulan katılımcı grupları en fazla 10 kişiden oluşacaktır.

1- 11-25 Kasım tarihleri arasında hukuk fakültesi öğrencileri ve stajyer avukatlar ikonionhukukvekariyerdernegi.com internet sitesi adresinden başvurularını gerçekleştirecektir.

2- 25-27 Kasım tarihinde başvuruya kabul edilen kişiler ve eşleştikleri mentörler belirlenerek katılımcılara mail atılacaktır. Başvurularda dernek üyelerimize öncelik tanınacak olup her grup en fazla on katılımcıdan oluşacaktır.

3- 28 Kasım tarihinde SHOSHIN Toplantısı- Tanıtım- Tanışma- Sohbet- (Mentör ve mentiler birlikte)

* Katılımcılara eğitim detayları, toplantı kodu ve şifresi davet maili üzerinden eğitimden önce iletilecektir.

*Eğitimlerimiz Zoom üzerinden ve fiziki olarak ayrıca gerçekleştirilecektir. KVKK kapsamında açık rıza talep edilecektir. Aydınlatma metnine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Kapsamında Webinar Aydınlatma Metni

" İkonion Hukuk ve Kariyer Derneği (İHKD) tarafından düzenlenecek olan  Webinar’a katılımınızın sağlanması ve sizlerle iletişimin kurulması amacı ile 6698 Sayılı KVKK 5. madde 2. fıkra "c, e ve f" bendleri kapsamında isim, soyisim e-posta adresi, öğrenim bilgileriniz işlenecektir. Çevrimiçi platformlardan etkin hizmet sunabilmek ve sizleri eğitimle buluşturabilmek amacı ile açık rıza vermeniz halinde paylaşmış olduğunuz bilgiler İHKD internet sitesinin "hosting" hizmetini yurtdışında alması ve mail hizmetinin kullanması nedeniyle yurtdışında veri güvenliği tedbirlerine ( Detaylı bilgi https://tr.wix.com/about/privacy ) uygun şekilde saklanacaktır. Etkinliğe sesli veya yazılı ve/veya görüntülü olarak katılmanız gerektiği durumlarda KVKK 5. madde kapsamında açık rıza vermeniz halinde sesiniz ve görüntünüz bu Webinar ile sınırlı olmak kaydıyla işlenecek ve etkinliğin yapıldığı platformun (Zoom) sunucusunun yurt dışında olması sebebiyle de verileriniz yurt dışında saklanmış olacaktır.  Bununla birlikte etkinlik bilgilendirmesinin sağlanması için telefon ile tarafınızla iletişime geçilebilecektir. Açık rıza metni için: https://drive.google.com/file/d/15-CFdMBC15pnpCxYmFENMtTrah0oPI3l/view

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page