top of page

İKONİON AKADEMİ | PANDEMİNİN FİNANSAL PİYASALARDAKİ DÜZENLEMELERE ETKİSİ

Moderatör: Gülce Türkmen


18.05.2020 tarihinde İstanbul Barosu’na kayıtlı Sayın Avukat Ece ILDIR ile yapmış olduğumuz webinar etkinliğinde; tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 virüsünün finansal piyasalardaki yansımasının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda öncelikle Bankacılık Hukuku mevzuatına değinilmiş ve son yıllarda yapılan düzenlemeler incelenmiştir. Ardından Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen düzenlemeler ışığında ülkemizin finansal alanda virüsle mücadelesinde karşılaşılan sorunlar konuşulmuş ve konuğumuza çözüm önerileri hususunda danışılmıştır. Ülkemizde son dönemlerde sıkça konuşulan yerli kripto paranın güncel mevzuatta nasıl düzenlenmesi gerektiği ve yerli kripto paranın finansal konjonktürde doğuracağı sonuçlar hakkında konuşulmuştur. Rekabet Kurumunun son zamanlarda dijital ekonomi konulu çalışmaları ve bu süreçte kurulan Strateji Geliştirme Başkanlığı hakkında konuğumuza sorular yöneltilmiştir.


Son olarak finans sektöründe çalışmak isteyen hukukçular için finansal okuryazarlığın önemi düşünülerek konuğumuza sorular yöneltilmiş; bu alanda çalışmak isteyen katılımcılara konuğumuz tecrübe ve tavsiyeleriyle ışık tutmuştur. Konuğumuz finansal piyasalarla ilgili alanda çalışma yürütmek isteyen hukukçular için incelenmesi gereken mevzuatlardan bahsetmiştir. Bu kapsamda genel olarak ilgili mevuzatlar:


· 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu

· Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun tabi olduğu mevzuatlar ve Kurul’un inceleme alanları

· Sermaye Piyasası Kanunu

· 6493 Sayılı Ödeme e Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun Ve İlgili Mevzuatlar

· Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik


Konuğumuz ayrıca bankacılık sektörü açısından sözleşmeler hukukundan, teminat sözleşmelerinden, kripto paralardan ve kişisel verilerin korunması alanından bahsetmiştir. Bu verimli etkinlikte konuğumuz olan Sayın Avukat Ece ILDIR ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz.


Gelecek akademilerde görüşmek üzere!

34 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

コメント


bottom of page