top of page

İKONİON AKADEMİ | TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ


Moderatör: Defne Sunay Eceİkonion Hukuk ve Kariyer Derneği olarak 20-21 Nisan tarihlerinde internet üzerinden gerçekleştirdiğimiz İkonion Akademilerin ilki olan “Ticari İşletmenin Devri” konusunu Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku A.B.D. Öğretim Üyesi Arş. Gör. Mehmet Cemil Türk ile gerçekleştirdik.


İlk oturumda, “Ticari işletmenin hukuki niteliği nedir?” sorusuyla başlanılan yayında; “Ticari işletme devrinin tarafları kimdir?” sorusu kapsamında ticari işletmeyi devreden ve devralan kişinin ehliyetine göre devir işleminin nasıl yapılması gerektiğine ilişkin Türk Medeni Kanunu kapsamında incelemeler gerçekleştirildi. Ticari işletme devrinin konusuna ilişkin olarak; Türk Ticaret Kanunu m.11/3 kapsamında yalnızca şube devri gerçekleştirilebilir mi ya da şubeler bu devrin kapsamından istisna tutulabilir mi sorularına yanıt arandı. Son olarak “Ticari işletmenin devrinin kapsamı nedir?” sorusuna ilişkin yapılan incelemede; kiracılık hakkının devirden nasıl etkileneceği ve ticari işletmenin devrinde pasiflerin durumuna yönelik doktrindeki görüşler ve Yargıtay kararları incelendi.


İkinci oturumda, “Ticari işletmenin devrinde şekil” incelemesiyle başlanılan yayında; devir için gereken yazılı şekil şartının hukuki niteliği Ticaret Sicil Yönetmeliği m.133/2 hükmünü de göz önünde bulundurularak incelendi. TSY m.133/3 kapsamında devir için gerekli olan tescilin; hukuku niteliği, tescilin kimin tarafından istenmesi gerektiğine ilişkin incelemeler gerçekleştirildi. Ticari işletmenin devri için gerekli olan Rekabet Kurulu izninin ne zaman alınması gerektiği, kurulun izin vermeme durumunda başvurulması gereken hukuki yollar üzerinde duruldu.


Son olarak TSY m.133 ve ilgili kanunlar uyarınca hazırlanmış geçerli bir devir sözleşmesi incelenerek hukukçuların bu sözleşmeleri hazırlarken dikkat etmesi gereken noktalar üzerinde duruldu.


Eğitimimiz süresince ticari işletmenin devrine ilişkin tüm hususlarda bizleri bilgilendiren Arş. Gör. Mehmet Cemil Türk hocamıza ve yayına katılan tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz.


Gelecek etkinliklerde görüşmek üzere!61 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page