top of page

İKONİON AKADEMİ | FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNA GİRİŞ

Moderatörler: Hülya Aslan-Merve Elibol


14.05.2020 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. N. Ayşe Odman Boztosun ile gerçekleştirdiğimiz webinarımızda; Fikri Mülkiyet Hukukunun genç hukukçulara sağlayacağı fırsatların, bu alandaki potansiyelin ortaya konulması ve bu alana ilgi uyandırılması amaçlanmıştır.


Öncelikle fikri mülkiyet haklarına dair toplumda farkındalığın gelişme sürecine değinilmiştir. Toplumdaki bu gelişmeler sonucu biz hukukçulara düşen ise bu gelişmeleri takip ederek, buradan doğan ihtiyaçlara yanıt vermeye çalışmaktır.


Bugün şirketlerin değerlerini hesapladığımızda bu değerlerin %70-80’inin fikri mülkiyet değerlerinden (markalar, buluşlar, tasarımlar vs.) oluştuğunu; ayrıca bu değerlerin hukuki işlemlere konu olduğunu, rehnedilebildiğini, sermaye olarak konulabildiğini, lisans verilebildiğini, devredilebildiğini görüyoruz. Bu durumda bu hukuk alanının ana hatlarıyla bilinmesi ve giderek bu alanın içinde belirli alanlarda uzmanlıklar geliştirilmesi hukukçular için potansiyel ve verimli bir alandır.


Ülkemizde de yıllardır yerleşik bir koruma alanı olan marka koruması ve ticaret hukukundan da bildiğimiz ticaret unvanı var; bunlar her ne kadar geleneksel ve bilinen fikri mülkiyet hakları olsa da içerisinde çok büyük potansiyel barındırmaktadır.


Yenilikçi ekonomik sistemlere baktığımızda bir ülkenin gelişmiş olduğunu söyleyebilmek için teknolojik birikimine bakarız. Teknolojik birikimin karşılığını ise patent veri tabanlarında görürüz. Bir örnekle açıklayacak olursak Arçelik’in kendisine ait bir Ar-Ge departmanı var, beyaz eşya alanında yüzlerce patent başvurusu yapmakta ve bir portföy oluşturmaktadır. Bu yönde ilerleyen firmaların ise başında CEO’lar olduğu gibi fikri mülkiyet sorumluları vardır. Bu kişiler ise o şirketin fikri mülkiyet stratejisini çizmektedir. Sonrasında o fikri mülkiyet hakkının yönetimi gündeme gelmektedir. Örneğin firma, elde ettiği fikri mülkiyet hakkını kendi üretimi için kullanabileceği gibi başka firmalara lisans da verebilir.


Konuğumuz Fikri Mülkiyet Hukukuna ilişkin yukarıdaki yapmış olduğu açıklamalarla genç hukukçularda bu alana ilgi uyanmasına vesile olmuş ve akıllardaki soruları cevaplamıştır. Bu verimli etkinlikte konuğumuz olan Sayın Prof. Dr. N. Ayşe Odman Boztosun ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz.

Gelecek akademilerde görüşmek üzere!

Metin Yazarı: Hülya Aslan

48 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page